Zaznacz stronę
LIS - Lubaczowski Informator SMS
 

Lubaczowski Informator SMS pozwala na przekazywanie mieszkańcom Lubaczowa krótkich informacji tekstowych, bezpośrednio na telefony komórkowe. Informacje podzielone są na kilka kategorii, co daje możliwość ograniczenia tematyki wiadomości, które chcielibyście Państwo otrzymywać.

Dostępne są następujące grupy:

 • MIASTO informacje ogólne dot. miasta np. zamknięcia ulic, awarii sieci wod-kan, wyników wyborów, itd.
 • KULTURAinformacje kulturalne,
 • SPORTinformacje sportowe,
 • MLODZIEZinformacje dla młodzieży od młodzieży i nie tylko,
 • SENIORdla aktywnych seniorów,
 • KRYZYSinformacje z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Aby zapisać się do wybranej grupy należy ze swojego telefonu komórkowego wysłać sms’a o treści “NAZWA_GRUPY” na numer 796 221 221. Po poprawnym zapisaniu użytkownika do wybranej grupy przesłana zostanie zwrotnie informacja o tym fakcie.
Wypisania się z systemu dokonujemy poprzez przesłanie sms’a o treści “WYPISZ NAZWA_GRUPY” na numer 796 221 221. Po poprawnym wyrejestrowaniu użytkownika z wybranej grupy przesłana zostanie zwrotnie informacja o tym fakcie. Zgłoszenia wypisania się z grupy należy dokonywać zawsze z numeru telefonu z którego dokonywaliśmy rejestracji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. procesu rejestracji i wyrejestrowania, prosimy wybrać z poniższych zakładek grupę do której chcą się Państwo zapisać lub wypisać.

REJESTRACJA:  wyślij sms o treści MIASTO pod numer 796 221 221

lub skorzystaj z kodu QR

MIASTO QRCODE

MIASTO QRCODE

WYREJESTROWANIE:  wyślij sms o treści WYPISZ MIASTO pod numer 796 221 221

REJESTRACJA:  wyślij sms o treści KULTURA pod numer 796 221 221

lub skorzystaj z kodu QR

KULTURA QRCODE

KULTURA QRCODE

WYREJESTROWANIE:  wyślij sms o treści WYPISZ KULTURA pod numer 796 221 221

REJESTRACJA:  wyślij sms o treści SPORT pod numer 796 221 221

lub skorzystaj z kodu QR

SPORT QRCODE

SPORT QRCODE

WYREJESTROWANIE:  wyślij sms o treści WYPISZ SPORT pod numer 796 221 221

REJESTRACJA:  wyślij sms o treści MLODZIEZ pod numer 796 221 221

lub skorzystaj z kodu QR

MLODZIEZ QRCODE

MLODZIEZ QRCODE

WYREJESTROWANIE:  wyślij sms o treści WYPISZ MLODZIEZ pod numer 796 221 221

REJESTRACJA:  wyślij sms o treści SENIOR pod numer 796 221 221

lub skorzystaj z kodu QR

SENIOR QRCODE

SENIOR QRCODE

WYREJESTROWANIE:  wyślij sms o treści WYPISZ SENIOR pod numer 796 221 221

REJESTRACJA:  wyślij sms o treści KRYZYS pod numer 796 221 221

lub skorzystaj z kodu QR

KRYZYS QRCODE

KRYZYS QRCODE

WYREJESTROWANIE:  wyślij sms o treści WYPISZ KRYZYS pod numer 796 221 221

Specjalna kategoria, do której można zapisać się wyłącznie wykorzystując specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy.

 

Ta kategoria służyć ma wyłącznie do informowania mieszkańców, którzy wyrazili na to zgodę, o następujących sprawach:

 • zbliżanie się terminu płatności np. raty podatkowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych itd. …;
 • informowanie o zaległościach na kontach rozliczeniowych po terminie płatności, umożliwi to zapłacenie zaległości przed wystawieniem upomnienia;

w przyszłości:

 • rozpoczęcie i zakończenie sprawy w systemie obiegu dokumentów,
 • informacje dot. rozliczeń opłat za wodę i ścieki.

Zapisanie się do kategorii URZAD jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisanie się do kategorii MIASTO.

 

  Podanie wszystkich poniżej określonych danych jest niezbędne do poprawnego powiązania Państwa zgłoszenia z Państwa kontem w naszych systemach komputerowych.

  Imię i nazwisko*:
  Numer. PESEL*:
  Adres*:
  Numer telefonu komórkowego*:
  Adres email*:
    wyrażam zgodę na informowanie o sprawach urzędowych

  * pola wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Lubaczowie oraz otrzymywanie informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

  Administratorem Danych jest Burmistrz Miasta Lubaczowa z siedzibą - Urząd Miejski w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w sprawach związanych z
  danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@um.lubaczow.pl, tel. 16.632.80.10.

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, będą przechowywane do czasu dezaktywacji konta.
  Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   

  System pozwala również na interaktywne uzyskiwanie informacji zwrotnych z systemu po wysłaniu na numer 796 221 221 odpowiednich komend np. przesłanie sms’a o treści “GODZINY” zwróci informacje o godzinach pracy urzędu oraz kasy w dniu kiedy wysyłamy komunikat.

  Zestaw zdefiniowanych komend:
  GODZINY – zwraca godziny otwarcia urzędu oraz kasy w dniu wysłania sms’a

   

  Uwagi dodatkowe !

  • Użytkownik ponosi tylko koszt wiadomości sms, przy pomocy której rejestruje się lub wyrejestrowuje się z systemu. Jest to cena zwykłej wiadomości sms, właściwa dla operatora telefonii komórkowej, w której Użytkownik ma telefon komórkowy.
  • Użytkownik otrzymuje wiadomości SMS z LIS, bez ponoszenia żadnych kosztów, gdyż za wiadomości te płaci ich nadawca, czyli UM Lubaczów.
  • Wyrejestrowania z LIS, należy dokonywać zawsze z tego samego numeru telefonu, z którego nastąpiła rejestracja.
  Twoje dane w naszych rękach.
  Rejestrując się w usłudze “LIS” przekazałeś nam swoje dane, był to numer Twojego telefonu komórkowego na który przesyłamy Ci informacje, mogłeś też przekazać nam swoje nazwisko i imię oraz PESEL wypełniając specjalny formularz.
  Co robimy z Twoimi danymi.
  Twoje dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w ramach usługi powiadamiania sms’owego, dane nie są nigdzie przekazywane.
  Kto administruje Twoimi danymi.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubaczowa z siedzibą przy ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów.
  Wyznaczony został też inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.lubaczow.pl lub pisemnie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, lub telefonicznie 16.632.80.10.
  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane i kiedy je skasujemy.
  Twoje dane będą przechowywane do czasu korzystania z usługi powiadamiania, w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji, a my usuniemy Twoje dane z systemu.
  Twoje prawa do swoich danych.
  Jako osoba, która przekazała nam swoje dane masz prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  c) żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  utworzone przez | 10.05.2016; 12.05.18